AKREDITOVANÉ  KURZY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA  SR


INTERNATIONAL  SCHOOL OF BEAUTY

 MARGRET  ACADEMY


NAUČTE  SA  PRACOVAŤ  NA  PROFESIONÁLNEJ  ÚROVNI  S  NAŠÍMI  KURZAMI
    Bratislava       Žilina       Košice        Praha       Viedeň      Berlín      Györ   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

AUTORIZOVANÁ  AKADÉMIA V ÉU


AKREDITOVANÉ KURZY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR


Kurzy sú vhodné pre začiatočníkov aj pre pokročilých. Po úspešnom absolvovaní kurzu, každý účastník získa  

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania vydané podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osvedčenia o absolvovaní nadštandardných kurzov (možnosť vystavenia originálu v AJ, NJ, FRJ, TJ) na základe ktorých je možne si rozšíriť živnosť, v rámci kozmetických a kaderníckych služieb.

________________________________

NEMÁŠ FINANČNÉ PROSTRIEDKY PRE ZAPLATENIE KURZU ???

Národný projekt  2024 „Zručnosti na trhu práce“

Vám ponúka možnosť preplatenia kurzu za vás !

 

Národný projekt, ktorý dáva príležitosť priamo  zamestnancom (zamestnaným), ktorí sa chcú odborne dovzdelať, získať nové odborné vedomosti a skúsenosti a tak si nájsť nové, možno lepšie zamestnanie. 

Cieľ projektu 

podpora zamestnanosti, a to možnosťou cieleného vzdelávania jednotlivcov - zamestnancov pre ich lepšie uplatnenie sa na meniacom trhu práce. Projekt budú realizovať úrady práce po celom Slovensku a jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov EÚ. 

Pre koho je projekt určený? 

projekt je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí sa chcú vzdelávať či rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. Teda pre tých občanov, ktorí neboli zaradení do evidencie na úrade práce ako nezamestnaní, ale v súčasnosti sú zamestnancami napríklad malej firmy a hľadajú si iné zamestnanie. Prípadne majú záujem o kurz/vzdelávanie z dôvodu zmien na aktuálnom trhu práce. 

KDE a AKO podať žiadosť? 

záujemca o zamestnanie (ZoZ) písomne požiada úrad o schválenie požadovaného vzdelávania formou Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ. Záujemca si musí podať požiadavku na príslušný ÚPSVaR najneskôr 30 dní pred začatím kurzu. Všetky potrebné tlačivá získate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Oddelení poradenstva a vzdelávania. Vašu žiadosť bude spracovávať a následne uzatvárať dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie vždy úrad, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt 

Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií:

00421907360304MAPA ŠKOLIACICH stredísk
LICENCOVAnÍ lektorI
ponuka kurzov
OSVEDČENIE
PRIPRAVUJEME
AKCIE/NOVINKY/PONUKY


KRÁTKE VIDEO UKÁŽKY

Kontaktujte nás

Ak máte otázky ohľadom našich kurzov, miesta konania kurzov, ceny kurzov, atď., neváhate nás kontaktovať, radi Vám odpovieme na všetky vaše dotazy.


Tešíme sa na vás.

Váš tím lektorov, hygienikov, lekárov, pracovníkov Živnostenskej komory, BOZP pracovníkov akadémie International School of beauty Margret Academy, s.r.o.


NAUČTE SA PRACOVAŤ NA PROFESIONÁLNEJ ÚROVNI S NAŠIMI KURZAMI
AKREDITOVANÝMI MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR