PERMANENTNÝ  MAKE UP  kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR 


podľa najnovšieho zákona o celoživotnom vzdelávaní (568/2009)
 

Získane osvedčenie spĺňa normy EÚ,  s celoštátnou platnosťou.

Uplatníte sa ako kvalifikovaný pracovník v salónoch krásy alebo po splnení ďalších podmienok, si môžete v danej oblasti založiť živnosť. Na základe získaného Osvedčenia o úplnom vzdelaní v danom odbore, si môže otvoriť živnosť bez praxe alebo garanta.
Taktiež ponúkame možnosť kurzu neakreditovaného:
PERMANENTNÝ  MAKE UP  kurz neakreditovaný Ministerstvom školstva SR 

Originál Osvedčenia je možne vystaviť aj vami požadovanom cudzom jazyku.NEMÁŠ FINANČNÉ PROSTRIEDKY PRE ZAPLATENIE KURZU ???

Národný projekt  2024 "Zručnosti pre trh práce"

Právny rámec: Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ustanovenie: § 54 ods. 1 písm. d)         Účinnosť: od 17.04.2024 

VÁM PONÚKA MOŽNOSŤ PREPLATENIA KURZU ZA VÁS !  pre viac info 0907 360 304
                                                                                Poznámka: vyhradzujeme si právo pre reguláciu cien za kurzovné individuálne.

Počet vyučovacích (45 min.) hodín:  80 vyučovacích hodín

Orientačná dĺžka kurzu:   7 - 11 dní (záleží na rozložení počtu vyuč. hodín do konkrétnych dní)

Poplatok za akreditovaný kurz Ministerstvom školstva SR cez Úrad práce:  11,15 / 1 vyučovacia osobohodina 

Poplatok za neakreditovaný kurz Ministerstvom školstva SR 1 technika: 450  možnosť uhrádzať v splátkach, prvá splátka je minimálne 50 €

Poplatok za akreditovaný kurz Ministerstvom školstva SR:  13 TECHNÍK:  1.690€  možnosť uhrádzať v splátkach, prvá splátka je minimálne 90 €

(pri uhradení celej sumy naraz ( nie na splátky), je zľava z pôvodnej sumy (1.690 €) - 5%

Trvanie kurzu závisí od formy kurzu, ktorá sa prispôsobí možnostiam našich odborných lektorov a účastníkov kurzu. Výučba na kurze prebieha štandardne 3 až 6 krát za týždeň (s možnosťou výučby sobota / nedeľa) O konkrétnych dňoch a časoch výučby budete včas informovaní lektorom vášho kurzu. Presný harmonogram prednášok si účastníci dohodnú až na prvom stretnutí pri otvorení kurzu. Nie je podmienkou kurz ukončiť v plánovanom termíne. Umožňujeme pokračovať v ďalšom termíne kurzu /bez príplatku/ a ukončiť kurz v následnom prebiehajúcom kurze. Taktiež vám umožňujeme nabehnúť na už rozbehnutý kurz a zameškané absolvovať v nasledujúcom termíne kurzu.

Termíny výučby:

Nakoľko sa každým dňom menia, pre spresnenie aktuálnych termínoch vás poprosíme kontaktovať nás, radi vám nájdeme, pre vás vhodný voľný termín.

 • bližšie informácie na tel. čísle:   +421 907 360 304

Obsah kurzu /v skratke/:

V rekvalifikačných kurzoch permanentného make up-u nadobudnete základné odborné, teoretické vedomosti a zručnosti, osvojíte si správne postupy pri výkone permanentného make up-u (obočie, očné linky, pery, vlasy, paramedical PMU) pod dozorom kvalifikovanými a erudovanými lektormi, ktorý sú akreditovaný ministerstvom školstva SR. Absolvent vzdelávacieho programu PERMANENTNÉHO MAKE UP-u spozná hygienu a epidemiológiu, anatómiu a fyziológiu kože, kožné choroby, technologické postupy pri permanentnom make - upe, prípravky, materiály a ich zloženie, indikácie a kontraindikácie pri permanentnom make-upe.

e-hop:   www.permanentmakeup.sk

Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, nie je potrebné pred nástupom na výučbu ovládať žiadne základy z uvedenej profesie.

Našim absolventkám ponúkame možnosť kedykoľvek využívať bezplatnú telefonickú poradňu našich fundovaných lektorov.

Po absolvovaní kurzu permanentného make up-u je možné ihneď si zakúpiť ten najkvalitnejší materiál nemeckej značky – stroje, pigmenty, ihly, čepieľky na e-shope:  www.permanentmakeup.sk


         PRIHLÁŠKA:  https://skolenia-kurzy.eu/prihl%C3%A1ska/indexPERMANENTNÝ MAKE UP /nadštandart kozmetických služieb/

Vzdelávacia inštitúcia MARGRET ACADEMY, s.r.o. Vám ponúka výber kvalitných kurzov permanentného make upu ESTETIC MICROPIGMENTATION + zdravotnícku mikropigmentáciu PARAMEDIKAL MICROPIGMENTATION                                                                                                                                                                                                                                                                                (s rešpektovaním hygienických bezpečnostných predpisov a noriem v zmysle legislatívy SR a EÚ)

Po absolvovaní kurzu permanentného make up-u je možné si ihneď zakúpiť najkvalitnejší materiál nemeckej značky Purebeau – stroje, ihly, cartridge, pigmenty, anestetika a podobne...viac na našom e-shope: https://www.permanentmakeup.sk/index.php?route=common/home

Kurzy sú vhodné pre začiatočníkov aj pre pokročilých. Po úspešnom absolvovaní kurzu, každý účastník získa osvedčenie o absolvovaní daného odboru, na základe ktorého si môžete rozšíriť živnosť, v rámci kozmetických služieb /originál Certifikát je možne vystaviť aj vami požadovanom cudzom jazyku/

CERTIFIKÁT permanentný make up:   

Získate Certifikát o úspešnom ukončení kurzu, možnosť vystavenia originálu Osvedčenia v AJ, NJ, FRJ
TERMÍNY KURZOV
permanentný make up:

 • aktuálne termíny na telef. kontakte: +421905133600

PONÚKAME MOŽNOSŤ VÝBERU ČASOVEJ VYUČBY:


SKUPINOVÝ KURZ 7 - 10 KURZISTIEK

1 dňový /1 technika = 550 €

2 dňový /2 techniky = 880 €

3 dňový /3 techniky = 1.280 €

 INDIVIDUÁLNY KURZ 1 - 2 KURZISTKY   /PO - PIA/                        

1 dňový / 1 technika = 550 € + 50% (275€) = 825€

1 dňový / 2 techniky = 800 € + 50% (400€)   = 1.200€

1 dňový / 3 techniky = 1.200 € + 50% (600€) = 1.800€

OBJEDNÁVKA NA KURZ permanentný make up:

 • +421907360304

MIESTO KURZOV permanentný make up:

 • Bratislava, Žilina, Trnava (pripravujeme Košice)
 • Praha, Brno
 • Viedeň, Berlín
 • Györ
CENY KURZOV permanentný make up:

 • bližšie info na telef. kontakte 0905 133 600 (od 300€ do 1850€ záleží od množstva techník a počtu vyučovacích hodín)
 • pri rezervácii kurzu je potrebné uhradiť zálohu 50€ /80€/

CIEĽ KURZU permanentný make up:

V jednodňových 6 - 14 dňových kurzoch permanentného make upu nadobudnete základné odborné, teoretické vedomosti a zručnosti, osvojíte si správne postupy pri výkone permanentného make upu (obočie, očné linky, pery) 

PONUKA TECHNÍK   /v doplnkových kurzov máte možnosť si sám/a vybrať techniku/y o ktoré máte záujem/  

          Strojové techniky permanentného make up-u:

 • permanentný make up obočie – čiarkované
 • permanentný make up obočie – celková výplň
 • permanentný make up - shading / ombre
 • permanentný make up - combined eyebrown
 • permanentný make up pery - kontúra                                                              
 • permanentný make up pery - tieňovanie polovičné
 • permanentný make up pery - tieňovanie celé
 • permanentný make up linky očné - vrchné
 • permanentný make up linky očné - spodné
 • permanentný make up Hair tattoo - mikropigmentácia (imitácia vlasov muži/ženy)
 • korekcie po zle vykonanom permanentnom make up-e                                                      

          Manuálne čepieľkové techniky permanentného make up-u:

 • permanentný make up obočie – 3D čiarkované obočie / microblading
 • permanentný make up obočie – celková výplň Flex
 • permanentný make up obočie – Microshading ombre / púdrované tieňované obočie
 • permanentný make up - combined eyebrown
 • permanentný make up pery - kontúra                                                              
 • permanentný make up pery - tieňovanie polovičné
 • permanentný make up pery - tieňovanie celé
 • permanentný make up linky očné - vrchné linky
 • permanentný make up linky očné – spodné linky
 • permanentný make up očné - vrchné shading linky
 • permanentný make up Hair tattoo - mikropigmentácia (imitácia vlasov muži/ženy)
 • korekcie po zle vykonanom permanentnom make up-e      

OBSAH KURZU permanentný make up:

Získate informácie o stavbe a fyziológií kože z hľadiska permanentného make upu, nebezpečie porušenia celistvosti kože, bezpečnostné a hygienické zásady pri aplikácii permanentného make upu, technologické postupy a techniky vpravovania mikropigmentov do pokožky, spoznanie tetovacích pigmentov, tvárová a farebná typológia, indikácie a kontraindikácie pri permanentnom make up-e, hygiena pracoviska, osobná hygiena a mnoho ďalších.                                                                    

Kurzisti najprv trénujú na umelých silikónových figurínach a následne na vlastných modeloch, je možné model z našej strany zabezpečiť. Nie je nutné si priniesť svoj prístroj na permanentný make up, nakoľko všetok učebný a spotrebný materiál máte v cene kurzu. 


Kurzy sú vždy s malým počtom účastníkov, aby sa každému absolventovi dalo venovať individuálnym prístupom.

Ponúkame dôkladne vypracovanú metodiku kurzu permanentného make upu, plne vybavené školiace priestory.

Po absolvovaní kurzu permanentného make up-u je možné ihneď si zakúpiť ten najkvalitnejší materiál – stroje, pigmenty na PMU, ihly, špičky a podobne.

Pravidelne organizujeme pre našich absolventov semináre a prinášame im nové informácie.

Našim absolventkám ponúkame možnosť kedykoľvek využívať bezplatnú telefonickú poradňu našej lektorky.


MARGRET ACADEMY, s.r.o. Vám (okrem strojových-ihlových metód) poskytujeme v súčasnosti najmodernejšiu metódu permanentného make up-u využívajúcu špeciálnu patentovanú 3D čiarkovanú manuálnu metódu microblading, microshading a combined eyebrown, ktorú môžu používať nie len preškolení permanentný stylisti (nie je potrebné, aby ste vedeli mikropigmentáciu strojovými technikami)

Najväčšou výnimočnosťou tejto prevratnej metódy oproti bežným existujúcim metódam je jej dokonalá presnosť vytetovania chĺpkov s 3D efektom. Výsledok je k nerozoznaniu od pravého obočia. Nepoznáte rozdiel medzi pravým a vytetovaným obočím.

                                                                                         PRIHLÁŠKA:  https://skolenia-kurzy.eu/prihl%C3%A1ska/index