Ďakujeme Vám milé naše kurzistky, za váš čas a ochotu zdieľať vaše foto dokumentácie z vašich prvých úspešných prác vykonaných na kurzoch, s našimi ďalšími potencionálnymi kurzistkami.
Vopred vás milé naše uchádzačky, kurzistky, sledovateľky, dámy a vážení páni upozorňujeme na surovosť a neupravenosť foto dokumentácií vykonaných na našich kurzoch.